• Så skriver du de bästa affirmationerna

    Hur fungerar affirmationer? Att använda affirmationer av olika slag är ett effektivt sätt att förändra våra gamla invanda tankemönster och beteenden som allt som oftast hindrar oss från att nå dit vi vill. En affirmation är en positivt formulerad fullständig mening som ofta uttrycks i presens. Genom att upprepa dem ofta och med känsla, kan

    Läs mer